آخرین اخبار : 

مرداد ۱۳۹۷

جناب وزیر صتم در این چند ماه نشان دادید کفایت لازم برای این مسؤلیت سنگین را ندارید لذا زودتر استعفا دهید تا اگر به حق الناس معتقدید بار کمتری بدوشتان باشد یا اگر ارادتی به رئیس جمهور دارید ایشان برای توجیه تغییر شما کمتر بزحمت بیفتند.

images
انتقادی: جناب وزیر صتم در این چند ماه نشان دادید کفایت لازم برای این مسؤلیت سنگین را ندارید لذا زودتر استعفا دهید تا اگر به حق الناس معتقدید بار کمتری بدوشتان باشد یا اگر ارادتی به رئیس جمهور دارید ایشان برای ...

#hero قهرمان

23021235-5560-b__9647
انتقادی