آخرین اخبار : 

یک قصه پر غصه

IMG_7799-600x400

IMG_7799-600x400آبگرفتگی-معابر-رفسنجان-خانه-خشتی-3انتقادی : 

مدتها بود میخواستم در باره مدیریت شهری مطالبی را خدمت همشهریان عزیز  رفسنجانی عرض کنم که فرصتش پیش نیامد و اکنون بدنبال بارندگی اخیر با عجله و البته به دلایلی بدون ادبیات خاص خود به آن میپردازم . آنچه که عرض میشود کم و بیش در شهرهای دیگر کشور هم قابل مشاهده هست .

۱۴ فروردین ۹۸ پس از چند دقیقه بارندگی شاهد آبگرفتگی قسمتهایی از شهر رفسنجان بودیم از جمله ضلع شمالی شریعتی شرقی روبروی کوچه ۴ و ضلع جنوبی میدان بیمارستان علی ابن ابیطالب ع که شخصا شاهد آن بودم اما بارندگی یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸ قصه دیگریست .

اجازه بدهید چند سال به عقب برگردیم . در آن زمان شهردار وقت لابد به توصیه کارشناسان با توجه به کشش اندک آب توسط جویهای معمولی شهر دست بکار شد و با صرف هزینه ای سنگین ، که البته از جیب مردم بود مقداری از این مسیرهای آب را که عرض و عمقی حدود ۵۰ -۶۰ سانتیمتر داشت  تخریب و آنرا تبدیل به جویهایی با عرض وعمق حدود یک و نیم  متر نمود که در این فرآیند پلهای زیادی که مورد استفاده مردم بود و تعدادی هم هزینه احداث آنرا به شهرداری پرداخته بودند تخریب و مجبور شدند دوباره هزینه عوارض و ساخت را تحمل کنند .

این قضیه چند سالی گذشت و شهرداری دیگر منصوب شد . اما این بار هم لابد به توصیه کارشناسان تشخیص داده شد این جویهای عریض و عمیق هیچ لزومی ندارد بلکه ضروریست با هزینه مردم میلیونها صرف تخریب آن شود و برای اینکه متفاوت بودن و خوشفکرتر بودن خود را نشان دهیم نهضت کانیوو سازی را راه انداختیم . اینهم گذشت و بعد از چند سالی شهرداری جدید با تفکر و برنامه جدید روی کار آمد که الحق و والانصاف به نیازهای واقعی شهر و مردم توجه قابل تحسینی داشت و دارد و اقدامات قابل توجهی هم انجام داده است اما به شواهدی بدون خطا هم نبوده است .

در بارندگی یکشنبه گذشته شاهد بودم بسیاری از معابر شهری از جمله قسمتهایی از  خیابانهای مفتح ،طالقانی ،  مدرس ، خصوصا شریعتی شرقی و غربی هر دو ضلع شمالی و جنوبی ، زیر گذرِ میدان شهدا ،  و میادینی چون بیمارستان ، شهدا و غیره به شدت دچار آبگرفتگی بودند ( حدود ۱۰ صبح ) و عجیب اینکه در این مسیر ها فقط حضور پلیس محسوستر بود که با خودرو گشت نامحسوس ورودی جنوب به شمال زیرگذر را بسته بود یا ورودی شمالی شریعتی شرقی را .

ساعتی بعد در شبکه های اجتماعی فیلم دریاچه ای که در زیر گذرِ شهدا تشکیل شده بود و تغذیه این دریاچه از سرریز میدان شهدا به داخل آنرا مشاهده کردیم که تداعی کننده دریاچه ارومیه بود . البته این زیر گذر قبلا هم  مدت کوتاهی پس از ساخت این وضعیت را تجربه کرده بود .

اینها عللی دارد که مختصر و مفید عرض میشود . امیدست اگر این علل پذیرفته نیست علل واقعی آن از سوی مسؤلین سابق و لاحق مستدل بیان شود .

۱ – به بهانه کارشناسی بودن امور هر کاری دلمان میخواهد انجام میدهیم و هیچکس هم حق مخالفت ندارد چون باصطلاح کارشناسان منصوب خود ما هستند . مضافا که مدیران پاسخگوی اعمال زمان مدیریت خود نیستند ، یعنی کسی از آنها سؤال نمیکند .

۲ – نظارتی بر پیمانکاران وجود ندارد ، به دو دلیل . اول اگر خوشبین باشیم به دلیل اعتماد بیجا و اگر واقع بین باشیم بدلیل اینکه عواملی که مسؤل  حسن اجرای اموری هستند دستشان با پیمانکاران متخلف در یک کاسه هست .

۳ – عوامل برون سازمانی نظارتی همچون سازمانهای بی خاصیت نظارتی یا دادستانها بنا به ملاحظاتی به مقوله نظارت و حفظ حقوق عامه ورود جدی ندارند . اخیرا در سایت در اعتراض به اقدام ریاست قوه قضائیه که سازمان بازرسی کل کشور را مامور بررسی علل ویرانگری سیلابهای بهار ۹۸ کرده اند گفتم این سازمان خودش از متهمان اصلی این پرونده هست و مثال رهبر معظم انقلاب را آوردم که : با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را تمیز کرد .

دادستانها هم باید روزی موظف شوند پاسخگوی ترک فعل خود باشند . گاهی انسان تصور میکند اینها حتی یکبار هم شرح وظایف خود و آئین نامه اجرائی آنرا مطالعه نکرده اند و گرنه ما نباید شاهد اینهمه نابسامانی همچون این سیلهای ویرانگر و یا موسسات اعتباری غیر مجاز یا شرکتهایی چون کنکاش و سیمان و مشکلات شهری گفته شده در فوق و اختلاسهای آنچنانی و غیره باشیم .

در نظرست از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست کنم یا لقب مدعی العموم را از روی دادستانها بردارند یا آنر با مسما نمایند . امروز اکثر مردم فکر میکنند وظیفه دادستان اینست که در اطاقش بنشیند تا جرم و جنایتی اتفاق بیفتد پلیس آنرا کشف کند متهم را دسنگیر نموده تحویل مقام قضائی دهد و پس از مراحلی به دادگاه رود آنگاه جناب دادستان کیفر خواستی تنظیم و با تقاضای مجازات درخور تحویل دادگاه دهد ، در حالی که اگر شرح وظایف دادستان و آئین نامه اجرائی آنرا مطالعه کنیم میبینیم که وظایف این مقام بسیار گسترده تر از اینست که اگر به آن عمل میشد و عنوان مدعی العموم اگر از یک عنوان به یک وظیفه تبدیل میگردید ما امروز با جامعه ای بمراتب متفاوت تر روبرو بودیم و شاهد اینهمه ظلم به ملت نبودیم .

هفته قبل قاضی پرونده فساد در پروشیمی آقای مسعودی مقام پس از اولین جلسه دادگاه این متهمان در سال جدید روبروی دوربینها صریحا گفتند عدم نظارت و اعتماد بیجا به مدیران عامل اینهمه فساد گسترده میباشد ، و این حرفیست که این قلم حدود ۳۰ سال پیش بیان کرده است و اینکه اگر در یک مجموعه مدیر مافوق سالم باشد زیر دستان هرگز جرات چنین فسادهای بی پروا را ندارند و برای همینست که مفسدین قبل از هر کار تلاش دارند مدیر مافوق را آلوده کنند تا بعدا هر کاری کردند مورد ایراد واقع نشوند .

۴ – در اصول شهر سازی برای احداث خیابان و  میدان یا اسفالت و غیره قطعا ضوابطی تعریف شده که یکی از آنها نقشه برداری و محاسبه شیب زمین و هدایت آبهای سطحی به زیر زمین باید باشد که در رفسنجان و اکثر شهرهایی که با اندکی باران دچار آبگرفتگی میشوند این اصول اولیه رعایت نشده است .

در همین شهر برای تجدید آسفالت یا پیاده رو سازی رسم اینستکه بروی سازه قبلی ساخت و ساز جدید را شروع میکنند و پس از مدتی منازل و مغازه های مردم در گودی قرار میگیرد و مصیبت به بار می آید . یا آسفالتهایی که باید تجدید شود هیچکس نمیپرسد چرا عمر آسفالت قبلی اینقدر کوتاه بوده و ناظرین کجا بوده اند همچون خیابان خیام و غیره . باورش سخت است ولی خودم شاهد بودم در سال ۷۷ در حالیکه باران میبارید خیابان شهید مصطفی خمینی را آسفالت کردند .

۵ –  بارندگیهای اخیر جدا از اینکه خسارات گسترده ای به کشور و ملت داشت و البته همبستگی را افزایش داد یک اثر بسیار مثبت دیگری هم داشت که این قلم در خواب آنرا کشف کرد و فهمید شیره شیرینست و آن اینکه متوجه شدم تحصیلکردگان امروز بسیار بیشتر از بیسوادن قدیم درک و فهم دارند ! . میگوئید چطور عرض میکنم .

بیسوادن بلدیه و معماران از صدها سال پیش بعلت بیسوادی برای استفاده بهینه از آبهای سطحی در معابر شهری به حفر چاه اقدام و این آبها را به زیر زمین هدایت  مینمودند که در جای جای بافتهای قدیمی خصوصا در یزد هنوز هم وجود دارد ،  در حالیکه امروز با پیشرفت علم فهمیده ایم این چکاریه ،  ما باید حافظ بیت المال باشیم !!! چرا اندکی از آنرا به حفر چاه اختصاص دهیم تا آبهای نقاط حتی جدیدا آسفالت شده به زیر زمین برود ؟ مضافا که حفر چاه احتمال ریزش و خسارات بعدی دارد و هیچ راهی برای جلوگیری از این خطر هم وجود ندارد ؟!  .  

ما باید اجازه دهیم طبیعت کار خودش را بکند ،  البته فقط در همین مورد و گرنه در امور دیگر دخالت در طبیعت بلکه واجب هم هست ،   و آبهای سطحی بخار شده به آسمان برود سپس ابر شده و در جایی دیگر ببارد این رفتار ما باعث میشود دیگران هم همین رویه را پیش گیرند و ما منتفع شویم !!! .

اگر عمری یا قلمی باقی ماند انشاءا… در آینده در باره مظالمی که از سوی ماموران و قوانین مالیاتی یا بیمه در غیاب نظارت موثر صورت میگیرد و اینکه چرا مجلس باید مجاز باشد برای خودش قانون وضع کند و غیره صحبت خواهم کرد و البته بیان بیوگرافی مختصری از خود ، کاری که تا بحال نکرده و مایل نبوده ام ولی ظاهرا در حال حاضر مجبورم ؟ و ایضا چرا تابحال در فضای مجازی صفحه ای نداشته و انتقادات خود را از این طریق در بین قشر وسیعتری نشر نداده ام   .  پس فعلا بدرود .      آبگرفتگی-معابر-رفسنجان-خانه-خشتی-3            

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *