آخرین اخبار : 

قوه قضائیه , بهوش

سران+سه+قوه

انتقادی : 

پرونده مفسدین اقتصادی در مراحل تحقیق قرار دارد و چند پرونده هم برای شروع محاکمه به دادگاه رفته که فی نفسه خوبست ، اما آنچه که مایه نگرانیست بعضی مصلحت اندیشیهاییست که ممکنست قوه قضائیه را از عدالت دور کند و این برای نظام خطرناکست . فراموش نکنیم تفکری که بر دولت حاکمست همان تفکریست که سخنگوی دولت ( نوبخت ) مفسدی را ذخیره نظام خواند و تفکر حاکم بر قوه مقننه تفکر باند محور و رئیس محوریست که ظرف ۲۰ دقیقه برجام را تصویب کرد و بعد از  پاره شدن برجام توسط ترامپ ، بروی خودشان هم نیاوردند که تقصیرشان کمتر از بی دقتی های رئیس جمهور و هیات مذاکره کننده نیست .

همانند رئیس جمهور که روزی با خطاب کدخدا بودن امریکا مذاکرات را توجیه و روزی با متورم کردن رگ گردن به امریکا میگوید تو چه کاره ای که از هزاران کیلومتر دورتر در امور این منطقه دخالت میکنی و کسی هم نیست بگوید آدم نباید با کدخدا اینجوری صحبت کند .

قوه قضائیه هم که در سالهای گذشته امتحان خوبی پس نداده و بنا به مصالحی سراغ نفرات اصلی باند مفسدین نرفته و دو مورد اعدامی که انجام داده  و یک موردی که حکمش را صادر نموده نفرات اصلی نیستند و هیچکس باور نمیکند اینها بدون همکاری و شرکت  بعضی مقامات ارشد توانسته باشند چنین ارقام کلانی چپاول کرده باشند ،

چگونه باید باور کرد رؤسای سه قوه یکشبه افکار و اعتقاداتشان تغییر کرده و در جلسات مشترک خود مصلحت اندیشی های گذشته را و نان بهم قرض دادنهای مرسوم را بدور انداخته و فقط به اجرای عدالت خواهند پرداخت ؟ .

لذا این قلم خود را موظف میداند برای ثبت در تاریخ هشدار ی به قوه قضائیه بدهد . 

 اینکه پرونده افراد درجه دو و سه ابتدا به دادگاه برود حتی اگر یکشبه هم حکم اعدام برایشان صادر  و اجرا شود به هیچ وجه افکار عمومی را قانع نخواهد کرد . مگر میشود معاون ارزی بانک مرکزی بدون اطلاع و شراکت مقام ارشدتری چنین فساد گسترده ای را انجام دهد ، ایضا  کارمند یکی از معاونین رئیس جمهور که بازداشت شده اند . 

این چه قانونیست که خریدار سکه و ارز در بازار رسمی و دولتی را مفسد میداند اما تاراج دهندگان و فروشندگان ذخایر ملی کشور را آنهم با روشی که فقط عده ای خاص میتوانند اینگونه بیت المال را بتاراج ببرند بیگناه میشناسد . یکی از خطاهای راهبردی نظام آن بود که با متخلفین اصلی از در مماشات در آمد بنحوی که امروز چند هزار میلیارد هم بعضی ها را سیر نمیکند . 

امیدست ابتدا در دادگاه پرونده مجرمین اصلی رسیدگی و به اشد مجازات برسند آنگاه مجرمین درجه دو و پادوهای آنان ، که اگر غیر از این باشد باید منتظر روزهای تاریکتری باشیم .    

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *