آخرین اخبار : 

جناب وزیر صتم در این چند ماه نشان دادید کفایت لازم برای این مسؤلیت سنگین را ندارید لذا زودتر استعفا دهید تا اگر به حق الناس معتقدید بار کمتری بدوشتان باشد یا اگر ارادتی به رئیس جمهور دارید ایشان برای توجیه تغییر شما کمتر بزحمت بیفتند.

images

انتقادی:

جناب وزیر صتم در این چند ماه نشان دادید کفایت لازم برای این مسؤلیت سنگین را ندارید لذا زودتر استعفا دهید تا اگر به حق الناس معتقدید بار کمتری بدوشتان باشد یا اگر ارادتی به رئیس جمهور دارید ایشان برای توجیه تغییر شما کمتر بزحمت بیفتند. البته گرچه استیضاح از وظایف مجلس است اما به این مجلس حراف امیدی نیست. و اگر وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به این ناکارآمدیهاست متاسفانه تا بحال فقط شعار و حرف دیده ایم، لذا enteghady.ir  در راستای مسؤلیت ذاتی خود از باب انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر تذکر میدهد. و دولت هم که قرار بود فعل ماضی و مضارع را جابجا کند ظاهرا هنوز کتاب جدید دستورالعمل زبان فارسی از زیر چاپ در نیامده هست.

آقای فاطمی امین شما در دامی افتادید که رحمانی وزیر اسبق وزارت مصت در آن گرفتار شد و آن چیزی نبود جز توری که مافیای خودرو برایش تدارک دیده بود، حال با دانه های چرب و شیرین یا طرفند های دگر.

کاری که رحمانی انجام داد حتی نعمت زاده با آن ید و بیضائش جرات انجام آنرا نکرد اما رحمانی فریب خورده یا ساده اندیش در این دام افتاد و خود را گرفتار دعای ملت!!! برای تمام عمرش نمود.

رحمانی حرفی زد که حرف خودش نبود بلکه آشی بود که توسط مفتخواران انحصارگر خورو ساز پخته و در دهان او گذاشته شد و او هم مزمزه کرد.

حرف این بود که ما قیمت خودرو داخلی را ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار تعیین میکنیم و هر ماه قیمت حاشیه بازار را کاهش میدهیم ( و هیچکس از او نپرسید که تو با چه مکانیزمی میخواهی قیمت حاشیه بازا را کاهش دهی؟ ) و خودرو سازان برای حفظ آن ۵ درصد مجبور میشوند قیمت را کاهش دهند. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ . روز بروز قیمت حاشیه بازار توسط همان مافیای خودروخوار افزایش و محصولات داخل هم گرانتر شد.

آفای وزیر مصت شما هم همین حرفها را قریب به مضمون بیان کردید که اگر فقط همین هم بود برای استعفای شما کافی بود، که خیلی بیشترست. به این خطای فاحش خود ناتوانی در تنظیم بازار و تداوم حیاط خلوت بودن صنایع بزرگ چون مس رفسنجان و هزینه کردن درآمد این منطقه به شدت نیازمند در ناکجاآبادها و تداوم حضور برخی از اعضاء هیات مدیره شرکتهای بزرگ بورسی در بورس کالا و غیره را اضافه کنید، که در این صورت اندکی انصاف راهی جز استعفا باقی نمیگذارد. البته انتقادی از حضور جریاناتی که بودن شما در وزارت صتم آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت منافع آنهاست غافل نیست ولی مسأله اینست که شما با خودتان و اعتقادات خودتان چند چندید؟.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *