آخرین اخبار : 

جناب قاضی القضات، با چه زبانی باید گفت یا فریاد زد تا اجازه دهند بگوش شما برسد؟. آیا حتما رسانه های اونورِ آب یا فضای مجازی باید ورود کنند تا بعضی که خود را به خواب زده اند بسیج شوند برای احقاق حق؟.

n00131252-b

انتقادی:

جناب اژه ای پرونده ای که طی شماره   ۹۴۰۹۹۸۰۳۰۴۵۰۰۲۰۲     در شعبه  ۴   اجرای کیفری یزد خاک میخورد گویای بسیاری از واقعیتهای موجود در سازمان شماست. چگونه هست که اگر در همینجا اهانتی نسبت به یک مقام دون پایه  صورت گیرد همه بگوششان میرسد و بسیج میشوند برای مجازات اهانت کننده اما اینهمه بیان و فریاد نه به گوش آقای رئیسی در زمان تصدی مسولیتشان در قوه قضائیه رسید نه شما، چه منافعی در کارست نمیدانم.

شاکی تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را دارد و نفرمائید از راه قانونی تقاضا شود که با همین اعتقاد به راههای قانونی از ابتدا اقدام شد و نتیجه آن همان شد که پس از ۶ سال هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

انحرافات موجود در این پرونده بسیارست که به بعضی اشاره میشود.

از ابتدا تحت نفوذ جریانی مافیائی، این پرونده خلاف مسیر قانونی را طی نمود و با وجودی که شاکی بارها کتبا و شفاها تذکر داد هیچکس در این دستگاه عریض و طویل توجهی نکرد.

هیاتهای بدوی و تجدید نظر و شورایعالی همان جریان مافیائی

نمایندگان قوه قضائیه در این هیاتها

دادسرا و بازپرس ( یاوری )،

معاون وقت دادستان،

قاضی دادگاه بدوی

و قاضی پرونده در دیوانعالی کشور، و دیگرانی

همگی در این فرایند ظالمانه شریکند فقط ریاست محترم دادگاه تجدید نظر و مستشار محترم آن متوجه انحرافات گردیدند که توجهی نشد. مواردی از آئین دادرسی کیفری عالما عامدا توسط دادسرا و بازپرس یاوری زیر پا گذاشته شد و با وجود تذکرات مکرر شاکی هیچکس در دستگاه عریض و طویل قضائی ککش هم نگزید.

جناب اژه ای، چه منافعی وجود دارد که مقامات فوق اینگونه هوای هم را دارند و با وجود اینهمه مدارک و شواهد موجود در پرونده که بیان کننده تبانی قاتلین برای یک قتل و انجام آن هست، بدون مطالعه پرونده و با کپی کردن کیفرخواست بی پایه و اساس بازپرس، ابتدا ۵ سال شاکی را بسان توپی به اینطرف و آنطرف پاس میدهند شاید خسته شود و بعد که میبینند جان سخت تر از این حرفهاست بخیال خودشان سروته قضیه به هم میآورند.

جناب اژه ای، شما در قزوین به ترک فعل و مجازات عاملین آن اشاره فرمودید، چه منافعی برای بعضی در دستگاه قضا وجود دارد که در یک پرونده، قتلی با بیش از ۱۰ ترک فعل آنهم عمدا بوقوع میپیوندد و قاتلین و حامیانشان چه در همان جریان مافیائی وچه در دستگاه قضا خیالشان راهتست که اتفاقی نخواهد افتاد و صاحبان حق ملجا و پناهی نخواهند داشت.

جناب قاضی القضات چگونه هست که برای حکم مخدوش یک دزد بادام هندی، یا کشیدن بخیه کودکی و موارد متعدد دیگری که رسانه ای گردیده اینگونه عده ای بسوی محل وقوع جرم یورش میبرند، اما در این پرونده که جان انسانی بیگناه توسط سه قاتل عمدا گرفته میشود چون شاکی معتقد به طی مراحل قانونی بوده باید اینگونه ظلم شود و بدون بیان یا خواندن استدلالات شاکی و حتی کمترین اقناع سازی و فقط وحی منزل دانستن نظرات مسخره مافیای مدافع قاتلین حکم به قتل غیر عمد داده میشود. باشد، شاکی میگوید غلط کردم دیگر سراغ راههای قانونی نمیروم و با رسانه ای کردن موضوع کاری میکنم مسولین بدنبال من بدوند که ترا خدا بیا حقت را بگیر!. مگر نمیگوئید کشتن یک بیگناه کشتن بشریت هست، چه را باید باور کرد؟ آن گفته را یا اینکونه احکام را؟.

شاکی هنوز معتقد نیست حرفهای هر روزه شما شعارست و امیدوارست رسیدگی شما به این پرونده و صدور حکم عادلانه همچنان این عدم اعتقاد را تداوم بخشد. البته شاید به ذهن بعضی هم برسد کلمه یا جمله ای با تفسیر اهانت آمیز پیدا کرده و احضار و باز جوئی و احیانا بازداشت موقت انجام و سپس گفته شود رعایت بهداشت را نکرد و در اثر ابتلا به کرونا و غیره فوت کرد.

میتوانید خلاصه ای از پرونده را در چند پست پائین تر تحت عنوان «

جناب رئیسی، پس تکلیف بال مگس چه میشود؟» ملاحظه فرمائید.

جناب اژه ای تقاضای دیگر اینکه شاکی از:

 هیاتهای بدوی و تجدید نظر و شورایعالی همان جریان مافیائی

نمایندگان قوه قضائیه در این هیاتها

دادسرا و بازپرس ( یاوری )،

معاون وقت دادستان،

قاضی دادگاه بدوی

قاضی پرونده در دیوانعالی کشور،

کلانتری مربوطه که بجای مراجعه به محل وقوع قتل و جمع آوری شواهد و مدارک و بازجوئی از شهود فقط متهمین را احضار و بیانات ایشان را برای دادسرا میفرستد ( کاری که یک پستچی هم میتواند انجام دهد و نیاز به اینهمه تشکیلات نیست ).

وآقای اسماعیلی رئیس دفتر ریاست قبلی قوه که شکایت مرا احیانا برویت ایشان نرسانده اند

و آقای آملی لاریجانی که در حمایت از این باند مافیائی دستور عدم احضار و بازجوئی چنین مجرمینی را داده اند، شاکی هستم. آیا دادگاه انتظامی قضات جرات رسیدگی به این شکایت را دارد؟. اگر دارد بسم ا…ه.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *